Realizacje

W tym dziale znajdą Państwo niektóre z naszych licznych realizacji,
jakie wykonaliśmy dla dużych i małych Klientów z całej Polski.

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o.
 • remont przenośnika kubełkowego Q=300T/h, H=26m,
 • remont zbiornika magazynowego siarki o pojemności V=800m3,
 • wykonanie i dostawa kształtek aparatu kontaktowego,
 • prace remontowe instalacji siarki Wydziału Energetycznego,
 • prace remontowe Aparatu Kontaktowego,
 • montaż zespołu pompowego typu 40D22-2 na Wydziale Energetycznym,
 • wykonanie i dostawa obudowy przenośnika kubełkowego Q=300T/h, H=27m wraz z kompletem elementów złącznych,
 • remont przenośnika kubełkowego Q=300T/h, H=27m na Wydziale Nawozowym CY
 • prace remontowe na instalacji dozowania soli potasowej na ciągu „X” na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • demontaż rurociągów i stalowych konstrukcji kratowych wraz z montażem rurociągów pary i powietrza zasilających stację przeładunku kwasu solnego, ługu sodowego i wody,
 • wykonanie modernizacji instalacji dozowania soli potasowej na ciągu produkcyjnym „X” na Wydziale Produkcji Nawozów w ramach zadania „Modernizacja instalacji dozowania surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych”,
 • wymiana przenośnika kubełkowego PK-630 nr 187 H=24,2m o konstrukcji segmentowej skręcanej śrubami na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • modernizacja instalacji dozowania soli potasowej na ciągu technologicznym „Y” na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • remont gazociągu D205Y na odcinku od wylotu z suszarni do poziomu +17,0m na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • wykonanie zadaszenia zbiornika stalowego na sól potasową na Wydziale Produkcji Nawozów w ramach zadania „Modernizacja instalacji dozowania surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych”,
 • wykonanie modernizacji instalacji dozowania magnezytu na ciągu produkcyjnym „Y” na Wydziale Produkcji Nawozów w ramach zadania „Modernizacja instalacji dozowania surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych”,
 • wykonanie konstrukcji stalowych dla instalacji dozowania magnezytu na ciągu produkcyjnym „X” na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • modernizacja instalacji dozowania kwasu siarkowego na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • montaż instalacji tras rurociągowych pary technologicznej dolotowej do wymiennika (skraplacza) i odlotowych skroplin na Wydziale Energetycznym PE,
 • remont przenośnika kubełkowego o wydajności Q=300T/h polegający na wymianie gwiazdy napędowej usytuowanej na wysokości 27m w budynku Wydziału Produkcji Nawozów,
 • remont suszarni ciągu Y i obudowy oraz prowadnic elewatora 133, 124, 33 na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • prace remontowe w Magazynie Surowca nr 1,
 • wykonanie konstrukcji segmentów stalowych obudowy przenośnika kubełkowego Q=300T/h, H=27m,
 • remont przenośnika kubełkowego Q=300T/h, H=27m na Wydziale Produkcji Nawozów,
 • remont instalacji roztwarzania siarczanu amonu na Wydziale Produkcji Nawozów CY,
 • remont gazociągu 205 i 206 na ciągu produkcyjnym Y,
 • remont kruszarki młotkowej nr 128 wchodzącej w skład instalacji produkcji nawozów w ciągu Y,
 • modernizacja instalacji technologicznej Pakowni nr 3 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Magazynu Nawozów”,
 • wzmocnienie konstrukcji nośnej zbiornika Pakowni nr 2 wraz z wykonaniem dodatkowego podparcia i wzmocnienia podestu w celu wyeliminowania drgań w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Magazynu Nawozów”,
 • remont przepompowni ścieków sanitarnych,
 • remont Wytwórni Nawozów CX,
 • wykonanie i montaż zbiornika cyrkulacyjnego oraz bazy magazynowo – przeładunkowej produktów płynnych,
 • wykonanie rurociągu ługu sodowego DN200 w gatunku 1H18N9T,
 • wykonanie modernizacji zbiornika stalowego V=900m3 na kwas fosforowy,
 • montaż nalewaka firmy KANON na stanowisku załadunku,
 • modernizacja zbiornika kwasu siarkowego V=3.600m3,
 • prefabrykacja i montaż sondy do pomiaru temperatury na rurociągu DN50,
 • coroczne prace remontowe podczas postoju na Wydziale WKS-100,
 • montaż urządzeń do ważenia i pakowania nawozów firmy HAVER & BOECKER oraz urządzeń do paletyzowania, foliowania i transportu palet z nawozami firmy BEUMER,
 • prefabrykacja i montaż rurociągu siarki DN100 przy Magazynie nr 2,
 • wykonanie, dostawa oraz wymiana przenośnika zgrzebłowego o Q=18.000kg,
 • prefabrykacja i montaż urządzeń technologicznych dla instalacji dozowania magnezytu,
 • prefabrykacja oraz wymiana rurociągów od DN50 do DN125 na magazynie kwasu siarkowego,
 • wykonanie oraz wymiana nagrzewnicy w zbiorniku mazutu V=1.000m3 z rury DN50 w gatunku K10,
 • prefabrykacja i wymiana rurociągu wysyłki kwasu siarkowego na Wydziale Produkcji Nawozów DN50 w gatunku 1H18N9T,
 • prefabrykacja i montaż stalowego leja zasypowego do instalacji pakowania towarów w big-bagi,
 • wykonanie rurociągu wody zasilającej DN125 od zbiorników odgazowywacza do budynku kotła olejowego oraz adaptacja rurociągu pary świeżej DN200 od kolektora rozdzielczego ECII do kotła olejowego,
 • adaptacja istniejącego stalowego zbiornika na zbiornik ekspedycyjny stali przeładunkowej kwasu siarkowego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji rozładunkowo – załadowczej kwasu siarkowego”,
 • wykonanie kolektora przesyłowego kwasu siarkowego DN200 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji rozładunkowo – załadowczej kwasu siarkowego”,
 • wykonanie kolektora rozładowczego kwasu siarkowego DN150 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji rozładunkowo – załadowczej kwasu siarkowego”.
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
  a) Oddział Cukrownia Kruszwica
 • wykonanie, dostawa i montaż wraz z podłączeniem do ciągu technologicznego aparatu wyparnego opadowego o powierzchni grzejnej F=5.000m2,
 • wykonanie, dostawa i montaż wraz z podłączeniem i izolacją ciepłochronną defekatora korytowego siedmiokomorowego o pojemności użytkowej 320m3,
 • wykonanie słupów podporowych pod rurociągi zewnętrzne w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dekantatora soku po I saturacji”,
 • wykonanie i dostawa korpusu filtra płytowego o ciśnieniu roboczym 0,2MPa z materiału P265GH wraz z armaturą i elementami wypływowymi oraz dodatkowymi szkłami kontrolnymi, zaciskami i uszczelkami do szkieł,
 • wykonanie konstrukcji wsporczej oraz montaż na niej wirówki BMA B1750,
 • prace instalacyjne i montażowe w obrębie wirówek cukrzycy A w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji transportu cukru”,
 • remont barierek i stopni schodów na surowni i produktowni,
 • remont zasobnika kamienia wapiennego – koksu,
 • remont konstrukcji i belki wciągnika nad napędem ekstraktora DC-10 nr 2,
 • demontaż i przemieszczenie z Cukrowni Łapy prasy filtracyjnej PKF 140 wraz z instalacją (orurowanie, armatura, zbiorniki) do Cukrowni Kruszwica wraz z montażem,
 • prace instalacyjne i montażowe rurociągów, pomp, konstrukcji i podestów w ramach realizacji zadania remontowego „Remont układów napływowych w obrębie warników cukrzycy”,
 • remont rurociągu ściekowego DN100,
 • wykonanie i dostawa korpusu podgrzewacza gazu saturacyjnego wraz z wyposażeniem,
 • remont rurociągów wody barometrycznej DN80, DN300, DN400,
 • prace instalacyjne i montażowe rurociągów, pomp, konstrukcji i podestów w ramach realizacji zadania remontowego „Remont instalacji technologicznej produktowni”,
 • wykonanie prac demontażowych dotychczasowej instalacji oraz montażowych instalacji i urządzeń w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji gotowania cukrzycy zarodowej C”,
 • wykonanie prac demontażowych dotychczasowej instalacji oraz montażowych instalacji i urządzeń w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiegu wód spławiakowych oraz osadników ziemnych”,
 • przeniesienie i podłączenie technologiczne piaskownika i dwóch łapaczy miazgi z placu rozładunku buraków w rejon osadnika radialnego,
 • wykonanie konstrukcji wsporczej pod lasownicę wapna i grysu do alkalizacji wody spławiakowej oraz podłączenia rurociągu z podajnika wapna palonego do lasownika,
 • wykonanie skrubera DN1.500 ze stali kwasoodpornej,
 • wykonanie modernizacji linii syropu standard,
 • wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła OR 32/40-3,
 • wymiana rurociągów technologicznych od DN100 do DN400 na stacji surowni,
 • wykonanie i montaż przenośnika taśmowego B=650mm, L=20.000mm do wysłodków prasowych,
 • wykonanie oraz montaż podestu przy prasie Babbini,
 • wykonanie remontu instalacji technologicznej układu zabezpieczenia syfonowego wodniarek kotłowych nr 1 i 2,
 • wykonanie oraz montaż wodniarki kotłowej o pojemności 40m3 wraz z podłączeniem rurociągów technologicznych,
 • wymiana komory grzewczej w warniku cukrzycy B,
 • prefabrykacja oraz montaż hydrolizatora na oczyszczalni ścieków o średnicy 10.600mm i wysokości 14.500mm,
 • prefabrykacja oraz montaż odgazowywacza na oczyszczalni ścieków o średnicy 2.350mm i wysokości 12.900mm,
 • prefabrykacja oraz montaż osadnika lamelowego na oczyszczalni ścieków o średnicy 10.000mm i wysokości 11.200mm,
 • wykonanie robót instalacyjnych i montażowych w obrębie instalacji technologicznych surowni, produktowni i oczyszczalni ścieków,
 • remont instalacji technologicznej produktowni,
 • demontaż i przeniesienie urządzeń z Cukrowni Łapy do Cukrowni Kruszwica,
 • demontaż krystalizatora w Cukrowni Brześć Kujawski i jego montaż w Cukrowni Kruszwica,
 • wykonanie korpusu filtra płytowego o ciśnieniu roboczym 0,2MPa z materiału P265GH wraz z armaturą i elementami wypływowymi,
 • modernizacja kotłów OR-32/40 polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz wymianie kolektora pary i stacji redukcyjno – schładzającej 2× 45t/h.
  b) Oddział Cukrownia Malbork
 • wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja stacji pras wysłodkowych wysokiego wyżęcia”, w tym montaż prasy wysłodkowej BABINI PB32FSP,
 • montaż wraz z włączeniem do ciągu technologicznego wymiennika płytowego soku po II saturacji,
 • montaż wraz z włączeniem do ciągu technologicznego wymiennika płytowego soku surowego,
 • wykonanie i dostawa korpusu nawilżacza gazu saturacyjnego wraz z konstrukcją pod posadowienie oraz podłączenie do ciągu technologicznego,
 • wykonanie obudowy wyparki IVA i zadaszenia nad działami IVB i IIIC,
 • wykonanie konstrukcji wciągników elektrycznych na czterech warnikach,
 • wykonanie rurociągów instalacji wykwaszania,
 • modernizacja stacji filtracji soku po II saturacji – montaż 4 sztuk filtrów płytowych i montaż 5 sztuk filtrów workowych wraz z podłączeniem do instalacji technologicznych,
 • wykonanie i dostawa 4 sztuk korpusów filtrów płytowych o ciśnieniu roboczym 0,2MPa z materiału P265GH wraz z armaturą i elementami wypływowymi oraz dodatkowymi szkłami kontrolnymi, zaciskami i uszczelkami do szkieł,
 • wykonanie i dostawa skrzyni soku gęstego ze stali kwasoodpornej oraz montaż i podłączenie do ciągu technologicznego,
 • wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja gospodarki cieplnej”,
 • wykonanie i montaż pomostu oraz posadowienie ogrzewacza na opary warnikowe wraz z podłączeniami technologicznymi,
 • demontaż dwóch warników w Cukrowni Łapy, transport oraz montaż na wykonanej konstrukcji i podłączenie jednego warnika w Cukrowni Malbork,
 • wykonanie konstrukcji stalowej hali suszenia cukru,
 • montaż przenośnika CARRIER o długości 18.500mm oraz wykonanie i dostawa przenośnika ślimakowego cukru w wykonaniu kwasoodpornym o średnicy 800mm i długości 13.200mm,
 • modernizacja linii transportu cukru do wagi Big-Bag w celu dostosowania ww. do montażu detektora metali,
 • remont konstrukcji stalowej pochylni rampy przy magazynie cukru nr 1,
 • wykonanie konstrukcji stalowej pod montaż wirówek BMA G-1750 cukrzycy nr 1,
 • wykonanie dwóch galerii do transportu cukru z produktowni do stacji suszenia i pakowni.
  c) Oddział Cukrownia Krasnystaw
 • wykonanie i dostawa 2 sztuk filtrów do filtracji soku gęstego,
 • wykonanie korpusu filtra płytowego o ciśnieniu roboczym 0,2MPa z materiału P265GH wraz z armaturą i elementami wypływowymi.
  d) Oddział Cukrownia Kluczewo
 • wykonanie Projektu dozorowego wraz z uzgodnieniem w UDT oraz wykonanie i dostawa podgrzewacza gazu saturacyjnego,
 • wykonanie 4 sztuk korpusów filtrów płytowych o ciśnieniu roboczym 0,2MPa z materiału P265GH wraz z armaturą i elementami wypływowymi.
  e) Oddział Cukrownia Nakło
 • montaż wraz z włączeniem do instalacji technologicznych wymienników płytowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja gospodarki cieplnej,
 • przeniesienie i montaż mieszadła cukrzycy z Łap,
 • remont estakady transportu wysłodków plantatorskich,
 • prefabrykacja, dostawa i montaż dekantatora soku po saturacji I,
 • remont układu podawania surowca do przerobu,
 • modernizacja stacji pras wysłodkowych,
 • wykonanie i dostawa dwóch przenośników ślimakowych do transportu wysłodków,
 • wymiana komór grzejnych w czterech warnikach cukrzycy A,
 • demontaż ekstraktora ciągłego wraz z instalacją technologiczną oraz armaturą w Cukrowni Brześć Kujawski oraz transport i montaż w Cukrowni Nakło,
 • remont koła czerpakowego oraz wstęg dyfuzora DC-12.
  f) Oddział Cukrownia Dobrzelin
 • wykonanie, dostawa i montaż wraz z podłączeniem do ciągu technologicznego aparatu wyparnego opadowego o powierzchni grzejnej F=1.500m2,
 • wykonanie demontażu przykrycia dyfuzora DC-10, wstęg ślimakowych wraz z łożyskowaniem oraz koła czerpakowego i montaż tych samych elementów z przeniesienia z Cukrowni Łapy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 • demontaż urządzeń linii odzysku ogonków buraczanych w Cukrowni Łapy oraz transport zdemontowanych urządzeń do Cukrowni Dobrzelin,
 • wykonanie obudowy przekładni łańcuchowej przy dyfuzorze DC-10 (2 kpl.),
 • remont obudowy przekładni łańcuchowej przy dyfuzorze DC-10 (2 kpl.),
 • remont wanien wody poprasowej przy prasach wysłodkowych,
 • wykonanie 4 sztuk korpusów filtrów płytowych o ciśnieniu roboczym 0,2MPa z materiału P265GH wraz z armaturą i elementami wypływowymi.
 • SÜEDZUCKER Polska S.A.
  a) Cukrownia Strzyżów
 • wykonanie, dostawa i montaż aparatu wyparnego opadowego o powierzchni grzejnej F=3.000m2.
 • Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu
 • dostawa i montaż rurociągów, montaż stalowych konstrukcji pod separator oraz estakady wraz z robotami towarzyszącymi na instalacji Utylizacji,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, wykonanie, dostawa i montaż nowych zbiorników kondensatu A1.6035, A136036, A1.6060,
 • rozbudowa węzła pary i kondensatu 0,3 i 1,9MPa podczas wymiany zbiorników kondensatu – wykonanie demontażu istniejących i montażu nowych rurociągów wraz z armaturą i wymiana pomp kondensatu na węźle pary i kondensatu oddziału Kalcynacji A1.60,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, wykonanie i dostawa aparatów stalowych: zbiornik szlamu A1.4230c z mieszadłem, separator destylera A1.4208.1, studzienka ścieków A1.4252c, studzienka ścieków A1.4251c, studzienka ścieków A1.4262c, – separator gazu A1.4232c, separator gazu A1.4233c, zbiornik mleka wapiennego A1.4220c z mieszadłem, płucznik gazu A1.4107c, poziomica A1.4153c, poziomica A1.4116c,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, wykonanie, dostawa i montaż aparatów stalowych: chłodnica skruberowa gazu A1.3005-4 (wykonanie lewe) oraz A1.3006-4 (wykonanie prawe), zbiornik szlamu E1.1010 z mieszadłem.
 • montaż chłodnicy tytanowej, pomp oraz zbiornika kondensatu z żywicy na tacach nierdzewnych oraz na wykonaniu 30 ton konstrukcji wsporczej stalowej wraz z podestami w budynku o wysokości 56m.
 • OLPP Sp. z o.o.
 • przystosowanie zbiorników technologicznych do wymogów prawa w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • budowa kolektora dystrybucyjnego DN350 na olej napędowy w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim.
 • AB TECHNO Engineering
 • wykonanie, montaż i podłączenie do ciągu technologicznego pionowego warnika ciągłego (VKT) do gotowania cukrzycy B w Cukrowni Kluczewo,
 • wykonanie elementów 2 sztuk dekantatorów pośpiesznych dostosowanych do przerobu 7.200t/d każdy,
 • wykonanie, dostawa i montaż aparatu wyparnego opadowego o powierzchni grzejnej F=1.500m2 w Cukrowni Miejska Górka,
 • wykonanie i montaż pionowego warnika ciągłego (VKT) do gotowania cukrzycy B w Cukrowni Kruszwica,
 • wykonanie, dostawa i montaż kompletnej rynny zasypowej buraków wraz z zasuwą regulacji strumienia buraków w Cukrowni Kruszwica.
 • NITROERG
 • wykonanie i montaż jednego zbiornika ze stali kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541) o pojemności V-37,5m3 do składowania nitrozy.
 • NAFTOSERWIS Sp. z o.o.
 • rozbudowa instalacji do magazynowania i dozowania dodatków firmowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • instalacja biopaliw dla Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • wykonanie tacy pod zbiornikami oraz kolektorów estrów na obiekcie Naftobazy w Nowej Wsi Wielkiej,
 • instalacja biokomponentów dla Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • remont zbiornika nr 3 V=18.000m3 w Bazie Paliw w Dębogórzu,
 • wykonanie robót spawalniczo – montażowych i robót montażowych na kontrakcie „Budowa lotniskowych składów mps na Lotnisku w Królewie Malborskim”,
 • budowa dwóch zbiorników magazynowych o pojemności V-10.000m3 każdy wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • remont armatury, rurociągów tłocznego i ssącego grupy IX do zbiorników nr 51-56 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • wymiana rurociągów grupy III i IV – studzienka SR6 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • przebudowa i rozbudowa instalacji przeładunkowych gazu i instalacji ppoż. w Bazie Paliw nr 13 z Zawadówce,
 • budowa drugich den w zbiornikach o osi pionowej, budowa instalacji sygnalizacji przecieków produktów do gruntu, remont zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim,
 • LUVENA S.A.
 • wykonania zadania pn.: „Demontaż starego i montaż nowego bębna suszarki na linii produkcyjnej granulacji talerzowej w formule Projektuj i Buduj”
 • wykonanie rurociągu kwasu siarkowego DN80 na wydziale TP-1,
 • remont zestawu walców wg technologii producenta,
 • wykonanie i dostawa zbiornika magazynowego V=22,75m3 kwasu fluorowodorowego 71%,
 • wykonanie konstrukcji wsporczej i montaż urządzeń dla mielenia dolomitu (lej zasobnika, przenośnik, wlewnik),
 • wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji klatki schodowej wejścia na podesty obsługowe komina absorpcji gazów fluorowych,
 • montaż urządzeń do paletyzowania i foliowania palet firmy BEUMER.
 • AMWIN Września
 • wykonanie zadania „Modernizacja instalacji granulacji nawozów metodą zgniatania dla firmy Luvena S.A.”
 • MICHELIN Polska S.A.
 • wykonanie rurociągów pary 1,7 MPa DN125/DN100 o łącznej długości ok. 450m i kondensatu DN100 o łącznej długości ok. 200m w kanale międzywydziałowym,
 • wykonanie modernizacji instalacji energetycznych zasilających Wydział Wulkanizacji PIW,
 • wymiana stolarki okiennej w nastawni elektrycznej 6kV w warunkach wzmożonego ryzyka.
 • PCC Rokita S.A.
 • prace inwestycyjne związane z przebudową (wzmocnienie i naprawa) istniejących słupów głównych oraz węzłów mocowania pomostów obsługowych do konstrukcji słupów w hali drugiej budynku nr D-6 na Wydziale Produkcji Fosforopochodnych FTT-1.
 • MAXIT Sp. z o.o.
 • prace polegające na demontażu starej i montażu nowej linii technologicznej do workowania, paletyzowania i foliowania sypkich materiałów budowlanych.
 • TECHNOTEX
 • modernizacja stacji kondensacji oparów i chłodni barometrycznej w Oddziale Cukrowni Kruszwica.
 • BSO Polska S.A.
 • wykonanie zbiornika wody amoniakalnej,
 • demontaż istniejącego zbiornika oraz wykonanie i montaż dodatkowej cargi,
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, obudowy i dachu Magazynu błota,
 • prace związane z wymianą kanału spalin,
 • wykonanie oraz montaż instalacji tras sokowych i rurociągów wody uzdatnionej oraz amoniakalnej,
 • prace związane z wykonaniem osłon pola w rozdzielni 6KV/APT/TURBINA.
 • BIOETON S.A.
 • prace instalacyjno – montażowe przy stanowisku rozładunku i załadunku autocystern oraz cystern kolejowych.
 • PTOP PAREM
 • remont młynów kulowych cementu,
 • remont urządzeń odpylających,
 • remont separatorów,
 • remont urządzeń transportu poziomego i pionowego
 • MONDI Świecie S.A.
 • wykonanie oraz montaż stelaży mocujących do wieszaków systemu lotto dla obszaru WRL ze stali kwasoodpornej,
 • remont filtra wielotarczowego MP4 polegający na wymianie łożysk na wale nośnym i ślimaku przekładni głównej oraz pierścieni uszczelniających,
 • remont instalacji parowej i kondensatu.
 • PPUH HANZA Sp. z o.o.
 • wykonanie podpór kołyskowych pod zbiorniki magazynowe roztworu wodorosiarczynu sodowego,
 • remont orurowania kotła do produkcji pary wodnej firmy DANSTOKER Dania,
 • montaż instalacji do produkcji roztworu wodorosiarczynu sodowego,
 • wykonanie rurociągów przesyłowych gazów technologicznych, siarki płynnej i roztworów agresywnych wraz z konstrukcją nośną i podporami.