Firma Techbud przykłada ogromną wagę do tego, aby utrzymać opinię wiarygodnego i solidnego partnera oferującego Klientom usługi na najwyższym poziomie.
Mając to na uwadze wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, który usprawnia działanie naszego przedsiębiorstwa i sprzyja wysokiej jakości świadczonych przez nas prac.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PW TECHBUD jest firmą działającą w branży urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, instalacji technologii rurociągów oraz konstrukcji stalowych od 1.01.2009 roku. Polityką naszej organizacji jest dbałość o utrzymanie opinii wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dostarczającego naszym klientom usługi i wyroby spełniające ich wymagania, o najwyższym poziomie jakości, dogodnym terminie realizacji i przy korzystnej cenie. Realizując działania związane z naszymi wyrobami dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko oraz dbamy o bezpieczeństwo pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwa.

Powyższą politykę realizujemy poprzez:
 • dostarczenie wyrobów akceptowalnych przez klientów, spełniając ich potrzeby i oczekiwania z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów dotyczących wyrobu/usługi, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • utrzymywanie konkurencyjnej pozycji firmy na rynku w zakresie realizacji wyrobów dla potrzeb przemysłu chemicznego, cukrowniczego, energetycznego;
 • rozszerzanie działalności firmy o nowe branże i technologie;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
 • racjonalizację zużycia surowców, materiałów, paliwa, energii i wody;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
Ponadto PW TECHBUD zobowiązuje się do:
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa;
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • ciągłego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji i zaangażowania naszych pracowników w dążeniu do realizacji założonych celów;
 • racjonalizacji organizacji i metod wytwarzania w celu zwiększenia obiektywnych czynników zapewnienia jakości oraz poprawę warunków pracy i ochrony środowiska jako czynnika sprzyjającego tworzeniu klimatu dobrej jakości;
 • analizowania vvymagań stron zainteresowanych oraz skutecznego komunikowania się z nimi.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECHBUD Cydzik, Żuchowski spółka jawna obecnie posiada następujące certyfikaty:

PN — EN ISO 9001
system zarządzania jakością w organizacji ( data udzielenia certyfikacji 31.10.2013 rok)

PN — EN ISO 14001
norma zarządzania środowiskowego ( data udzielenia certyfikacji 31.10.2013 rok)

PN — N 18001
system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ( data udzielenia certyfikacji 31.10. 2013 rok)

PN — EN ISO 3834- 2
dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Zawierają wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych ( data udzielenia certyfikacji 19.12.2007 rok)

PN — EN 1090-1
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych (data udzielenia certyfikacji 21.09.2012 rok)

Copyright 2015 Techbud. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by 8k.com.pl.