Uprawnienia

UPRAWNIENIA DO WYTWARZANIA

 • zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych przeznaczonych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych przeznaczonych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów przemysłowych

UPRAWNIENIA MODERNIZACJI

 • kotłów parowych i wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych przeznaczonych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów przesyłowych i technologicznych

UPRAWNIENIA DO NAPRAWY

 • kotłów parowych i wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych przeznaczonych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów przesyłowych i technologicznych